Wanbetalers beletten uw noodzakelijke investeringen

Incasso..soms kan het helaas niet anders

Jammer genoeg wordt iedere zelfstandige en bedrijfsleider regelmatig met de realiteit geconfronteerd: openstaande facturen die ondanks herhaalde beloftes niet worden betaald, klanten die met uitvluchten de boot proberen af te houden. Dergelijke praktijken zorgen niet enkel voor veel kopzorgen, zij kunnen daadwerkelijk uw bedrijf of organisatie in de problemen brengen, of ze kunnen de groei van uw onderneming in de weg staan.

De diensten van Lampaert & Broeckaert Incasso zijn voor u in dat geval de beste oplossing: u hoeft uw kostbare tijd niet meer te besteden aan dergelijke vervelende zaken en bovendien wordt de relatie met uw klant minder verstoord als een extern bureau uw klant contacteert.

Samen met Gerechtsdeurwaarders en Advocaten slaan Lampaert & Broeckaert Incasso de handen in elkaar om uw tegoeden efficiënt en klantvriendelijk te innen.

Immers een incassokantoor heeft geen enkele bestaansreden, als niet wordt samengewerkt met Gerechtsdeurwaarders en Advocaten. Zonder hen kan enkel maar wat druk gezet worden. De meeste wanbetalers zijn daar uiteraard van op de hoogte. Het is onbegrijpelijk dat het merendeel van de incassokantoren nog steeds zijn toevlucht zoekt tot loze dreigementen.

Gelukkig bestaan er ondertussen al incassokantoren die een minnelijke gecombineerd met juridische werking volgen, … tot  er moet gedagvaard worden… Dan verwijzen zij uw dossier naar een advocaat die zijn tarieven zal hanteren. De uitvoering van het vonnis zal u eveneens mogen provisioneren.  Sommige advocaten werken ook volgens het no cure no pay principe, de uitvoeringskosten zal u wel dienen te betalen. U bent terug bij af…  Lampaert & Broeckaert Incasso bewijst dat het anders kan.

Het verkrijgen van een vonnis is één zaak, het innen is een andere zaak. Allerhande kunnen een vlotte inning in de weg staan zoals een wco (gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers), collectieve schuld, enz..... Soms is de schuldenberg onoverkomelijk of zijn er teveel bevoorrechte schuldeisers. In voorkomend geval is het belangrijk dat u niet geconfronteerd wordt met de rekening van de Gerechtsdeurwaarder of Advocaat. Immers meer moeten betalen dan u hebt kunnen recupereren,  die nachtmerrie wenst u niet te beleven.

Ontdek meer over onze werkwijze

Een unieke aanpak

Lampaert & Broeckaert Incasso hebben als gespecialiseerde incassokantoren een unieke benadering voor het invorderen van onbetaalde facturen. Via ons Incasso-Team platform worden alle debiteuren snel en kordaat aangepakt. Zonder juridische procedure als het kan, mét gerechtelijke invordering als het moet.

Ervaren professionals
tot uw dienst

Lampaert & Broeckaert Incasso behartigt uw openstaande schuldvorderingen op zowel particulieren (B2C) als op bedrijven (B2B).

In eerste instantie volgen wij steeds een gematigd incasso traject: de wanbetaler wordt aangespoord om alsnog, via minnelijke weg, zijn schulden te betalen. Enkel als het niet anders kan - uw klant reageert niet binnen de opgegeven tijd of komt zijn betalingsbelofte niet na - bewandelen we kordaat de gerechtelijke weg.